Aktualności

4 marca Andrzej Jung Starosta Kozienicki, Józef Grzegorz Małaśnicki Wicestarosta oraz Marcin Łopuszański Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Kozienicach wzięli udział w spotkaniu dotyczącym prezentacji i wstępnego omówienia wariantów korytarzy, w których planowane jest wytyczenie nowego śladu drogi i przeprawy mostowej w związku z przystąpieniem do opracowania dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. Antoniówka Świerżowska a m. Świerże Górne”. Spotkanie odbyło się w Starostwie Powiatowym w Garwolinie, a jego gospodarzem był Mirosław Walicki Starosta Garwoliński – Lider Inwestycji.

Przedstawiciele przedsiębiorstwa MOST-Projekt Sp. z o.o., przygotowujący dokumentację projektową zadania, zaprezentowali 3 warianty przebiegu dróg dojazdowych. Biorąc pod uwagę teren powiatu kozienickiego wybrany został wariant, zaproponowany przez Andrzeja Junga Starostę Kozienickiego. Wariant ten jest najbardziej optymalny, najmniej inwazyjny, omijający tereny zabudowane, obejmuje najbliższy dojazd do drogi krajowej nr 79, a jedynym właścicielem tego terenu są Lasy Państwowe.

W spotkaniu oprócz przedstawicieli 4 samorządów, na terenie których przeprowadzona zostanie inwestycja wzięli udział m.in. Maria Koc Senator RP, Marek Suski i Krzysztof Tchórzewski Posłowie na Sejm RP, Sylwester Dąbrowski Wicewojewoda Mazowiecki, Rafał Rajkowski Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego, Paweł Rusiecki Zastępca Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Anna Łukaszewska-Trzeciakowska Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie.

4 marca Andrzej Jung Starosta Kozienicki, Józef Grzegorz Małaśnicki Wicestarosta Kozienicach wzięli udział w spotkaniu dotyczącym prezentacji na zadanie pn. „Budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. Antoniówka Świerżowska a m. Świerże Górne”. 4 marca Andrzej Jung Starosta Kozienicki, Józef Grzegorz Małaśnicki Wicestarosta Kozienicach wzięli udział w spotkaniu dotyczącym prezentacji na zadanie pn. „Budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. Antoniówka Świerżowska a m. Świerże Górne”. 4 marca Andrzej Jung Starosta Kozienicki, Józef Grzegorz Małaśnicki Wicestarosta Kozienicach wzięli udział w spotkaniu dotyczącym prezentacji na zadanie pn. „Budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. Antoniówka Świerżowska a m. Świerże Górne”.

 

plakat e budownictwoSzanowni Państwo,
w związku z ostatnią nowelizacją Prawa budowlanego, umożliwiającą przesyłanie wniosków w formie elektronicznej, na stronie internetowej Powiatu Kozienickiego stworzyliśmy baner odsyłający do rządowej strony https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/. Znajduje się on po lewej stronie, pod banerem Geoportalu Powiatu Kozienickiego.
Serwis e-budownictwo umożliwia elektroniczne wysłanie wniosków do organów administracji. W tej chwili możliwe jest złożenie w ten sposób 10 wniosków, w następnej kolejności, od lipca 2021 roku będzie można składać w sposób elektroniczny kolejne wnioski objęte nowelizacją Prawa budowlanego, w tym wniosek o pozwolenie na budowę wraz z projektem budowlanym w formie elektronicznej.

PFRON LOGO aktywny samorząd logo


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programu „Aktywny samorząd” w 2021 roku.

Termin rozpoczęcia i zakończenia przyjmowania wniosków:

 

• Moduł I od dnia 01.03.2021 r. do 31.08.2021 r.
• Moduł II od dnia 01.03.2021 r.
• do 31.03.2021 r. (I termin - dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2020/2021)
• do 10.10.2021 r. (II termin – dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2021/2022).

Na mocy ustawy z dnia 3 lutego 2011 roku dzień 1 marca ustanowiony został Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy WyklętychNa mocy ustawy z dnia 3 lutego 2011 roku dzień 1 marca ustanowiony został Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. W Kozienicach obchody upamiętniające „Niezłomnych” zorganizowane zostały 26 lutego. Uroczystości rozpoczęła msza święta w Kościele pw. Św. Józefa, którą koncelebrowali ksiądz Janusz Bańkowski oraz ksiądz kanonik Florian Rafałowski sybirak.
Kolejnym punktem obchodów był występ młodzieżowego zespołu muzycznego TRIO, który wykonał wiązankę pieśni patriotycznych. Wśród zgromadzonych tego dnia uczestników uroczystości znaleźli się m.in.: Andrzej Jung Starosta Powiatu Kozienickiego, Piotr Kozłowski Burmistrz Gminy Kozienice, Rafał Sucherman Przewodniczący Rady Miejskiej, Marek Drapała Wójt Gminy Magnuszew oraz przedstawiciele Związku Piłsudczyków RP Koło w Kozienicach z Marianem Śledziem Przewodniczącym i Markiem Gozderą Sekretarzem Związku, Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej koło Kozienice z Piotrem Cybulą, Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego im. mjr. H. Dobrzańskiego "HUBALA"  Oddział Kozienice z Jerzym Sienkiewiczem, Muzeum Regionalnego w Kozienicach z Dyrektorem Krzysztofem Reczkiem oraz Rycerzy Kolumba z Grzegorzem Kocykiem.
Obchody zakończyło złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przed Pomnikiem Niepodległości w Kozienicach.
Organizatorami wydarzenia byli: Związek Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Koło Kozienice, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej koło Kozienice, Muzeum Regionalne w Kozienicach oraz Rada Rycerzy Kolumba w Kozienicach. Patronat honorowy nad obchodami objęli Andrzej Jung Starosta Powiatu Kozienickiego oraz Piotr Kozłowski Burmistrz Gminy Kozienice.

Na mocy ustawy z dnia 3 lutego 2011 roku dzień 1 marca ustanowiony został Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych Na mocy ustawy z dnia 3 lutego 2011 roku dzień 1 marca ustanowiony został Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych Na mocy ustawy z dnia 3 lutego 2011 roku dzień 1 marca ustanowiony został Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych

 

Plakat obrona terytorialnaWojskowa Komenda Uzupełnień w Radomiu prowadzi nabór do Terytorialnej Służby Wojskowej – Zostań żołnierzem 6. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Najbliższe szkolenia:
Podstawowe:
- 10 – 25 kwietnia 2021 r. (16 dni)
- maj – lipiec 2021 r.
(16 dni w wariancie 8x2 dni)
- 26 czerwca – 11 lipca 2021 r. (16 dni)
- 11 – 26 września 2021 r. (16 dni)
Wyrównawcze:
- 18 – 25 kwietnia 2021 r. (8 dni)
- 4 – 11 lipca 2021 r. (8 dni)
- 19 – 26 września 2021 r. (8 dni)