Aktualności

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2019r. Poz. 511, 1571 i 1815) zwołuję na dzień 24 lutego 2020 r. (poniedziałek) XIX Sesję Rady Powiatu Kozienickiego VI kadencji. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28. Rozpoczęcie obrad godz. 14.30.

Z a p r a s z a m do wzięcia udziału w Sesji.

14 lutego w gminie Głowaczów upłynął pod znakiem obchodów 156. rocznicy bitwy stoczonej w okolicach miejscowości Lipa. Tam też przy Pomniku Powstańców Styczniowych odbyły się główne uroczystości upamiętniające to historyczne wydarzenie. Obchody prowadził Hubert Czubaj Wójt Gminy Głowaczów. Okolicznościową modlitwę za poległych Powstańców i Ojczyznę odmówił Ksiądz Marcin Jarząbek wikariusz parafii pw. Św. Wawrzyńca w Głowaczowie.
Historię walk pod Lipą przybliżył Jan Chryzostom Czachowski potomek wybitnego dowódcy Powstania Styczniowego płk. Dionizego Feliksa Czachowskiego.
Głównym punktem obchodów było złożenie wiązanek kwiatów i zapalenie zniczy przed Pomnikiem przez delegacje: Posła na Sejm RP Dariusza Bąka, w imieniu którego wiązankę złożył Sławomir Szymczyk Dyrektor Biura Poselskiego Posła, Samorządu Powiatu Kozienickiego, który reprezentował Józef Grzegorz Małaśnicki Wicestarosta Powiatu, Samorządu Gminy Głowaczów z Hubertem Czubajem Wójtem i Krzysztofem Wolskim Sekretarzem Gminy na czele, Nadleśnictwa Dobieszyn, Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Towarzystwa Pamięci Józefa Piłsudskiego Koło w Głowaczowie, sołectwa Lipy oraz szkół z terenu gminy Głowaczów.
Tradycyjnie na uroczystościach w Lipie nie zabrakło występu mieszkańców tego sołectwa i gminy Głowaczów, którzy zaprezentowali zgromadzonym wiązankę pieśni patriotycznych.

14 lutego w gminie Głowaczów upłynął pod znakiem obchodów 156. rocznicy bitwy stoczonej w okolicach miejscowości Lipa 14 lutego w gminie Głowaczów upłynął pod znakiem obchodów 156. rocznicy bitwy stoczonej w okolicach miejscowości Lipa