Aktualności

szpitalkozienice logoNawiązując do wcześniejszych informacji o bieżącej sytuacji w SP ZZOZ w Kozienicach, pragniemy poinformować o sytuacji w jakiej się obecnie znaleźliśmy. Niestety, tym razem będą to smutne informacje. Informacje podawane w mediach dotyczące wzrostu zakażeń COVID-19 dotyczą także i SP ZZOZ w Kozienicach.
Od 15 października 2020 roku nie udzielamy świadczeń zdrowotnych w Oddziale Zakaźnym z powodu zakażeń koronawirusem wśród, głównie personelu lekarskiego i pielęgniarskiego. Borykamy się już od dłuższego czasu z problemami kadrowymi w Oddziale Zakaźnym i nie tylko. Zwracaliśmy się z prośbą o pomoc do personelu medycznego nie tylko naszego SP ZZOZ, ale także do wszystkich medyków, którzy byliby zainteresowani pracą w naszym Szpitalu. Taką pomoc otrzymaliśmy, za co serdecznie dziękujemy pielęgniarkom z naszego podmiotu leczniczego oraz lekarzom z Oddziału Wewnętrznego z Pododdziałem Kardiologii, którzy na ochotnika zaoferowali swoją pomoc. Niestety, to ciągle za mało.

18 października w Kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Opactwie, w ramach cyklu Mazowsze w Koronie Muzyczne Wieczory w Zabytkach Architektury Mazowieckiej, odbył się Koncert "Barokowe odcienie lutni"18 października w Kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Opactwie, w ramach cyklu Mazowsze w Koronie Muzyczne Wieczory w Zabytkach Architektury Mazowieckiej, odbył się Koncert "Barokowe odcienie lutni". Przed zgromadzonymi tego dnia miłośnikami muzyki, wśród których znalazła się także Małgorzata Siekut Członek Zarządu Powiatu Kozienickiego, zaprezentował się Zespół LUTEDUO PLUS w składzie: Anna Kowalska – lutnia barokowa, gitara barokowa, Alisa Birula – organy oraz Anton Birula – lutnia barokowa, teorba, słowo o muzyce.
Na program koncertu złożyły się utwory Silviusa Leopolda Weissa – najlepszego lutnisty wszech czasów, Johanna Sebastiana Bacha, Alessandro Piccininiego, Esaiasa Reusnera, Gaspara Sanza oraz Antonio Vivaldiego.
Organizatorami niedzielnego muzycznego wydarzenia byli: Mazowiecki Instytut Kultury, Starostwo Powiatowe w Kozienicach oraz Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Opactwie.

18 października w Kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Opactwie, w ramach cyklu Mazowsze w Koronie Muzyczne Wieczory w Zabytkach Architektury Mazowieckiej, odbył się Koncert "Barokowe odcienie lutni".  18 października w Kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Opactwie, w ramach cyklu Mazowsze w Koronie Muzyczne Wieczory w Zabytkach Architektury Mazowieckiej, odbył się Koncert "Barokowe odcienie lutni".  18 października w Kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Opactwie, w ramach cyklu Mazowsze w Koronie Muzyczne Wieczory w Zabytkach Architektury Mazowieckiej, odbył się Koncert "Barokowe odcienie lutni".

 

szpitalkozienice logoNawiązując do wcześniejszych informacji o bieżącej sytuacji w SP ZZOZ w Kozienicach, informujemy, że przy zachowaniu odpowiednich środków ostrożności obecnie realizujemy świadczenia zdrowotne w następujących oddziałach szpitalnych: Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej, Ginekologiczno –Położniczym, Neonatologii, Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologii, Pediatrii, Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Otolaryngologii, SOR.
Informujemy, że w związku z wykryciem zakażenia COVID-19 u lekarzy Oddziału Zakaźnego w godzinach wieczorowych w środę 14 października 2020 roku i porannych w czwartek 15 października 2020 roku część pacjentów z Oddziału Zakaźnego zostało przewiezionych do szpitala w Przysusze. 4 pacjentów w stanie ciężkim, wymagających wentylacji mechanicznej jest hospitalizowanych w Oddziale Intensywnej Terapii w SP ZZOZ w Kozienicach. Pozostałych chorych, których stan zdrowia na to pozwalał, wypisano do domu i ich dalsze leczenie prowadzone będzie w warunkach izolacji domowej.
Mając na uwadze duży wzrost zakażeń SARS CoV-2 i zachorowań na COVID-19 będziemy się starali wznowić najszybciej działalność Oddziału Zakaźnego, ale to głównie zależy od zorganizowania zespołu lekarzy i pielęgniarek, którzy zechcą podjąć pracę w Oddziale Zakaźnym. Podjęliśmy już rozmowy z personelem medycznym: lekarzami i pielęgniarkami i jest nadzieja że niebawem wznowimy udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Zakaźnym.
W związku z wykryciem zakażenia koronawirusem u jednego z lekarzy Oddziału Chirurgii Ogólnej wstrzymaliśmy przyjęcia do tego oddziału. Prowadzone jest dochodzenie epidemiologiczne. Pacjenci przebywający w Oddziale Chirurgii Ogólnej oraz pracownicy tego oddziału zostali przebadani w kierunku zakażenia COVID-19. Informujemy wszystkich zainteresowanych, że pacjenci (obecnie 7 osób), przybywający w oddziale są zaopiekowani oraz należycie zabezpieczeni przed zakażeniem zgodnie z obowiązującymi proceduramiw zakresie zapobiegania chorobom zakaźnym. Oczekujemy na wyniki badań. O wznowieniu przyjęć będziemy Państwa informować na bieżąco. Jeśli wyniki badań okażą się ujemne, po wydaniu pozytywnej decyzji Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kozienicach natychmiastowo wznowimy przyjęcia do oddziału.
W związku z tym, że chorzy z COVID-19 są leczeni w Oddziale Intensywnej Terapii tutejszego szpitala, jesteśmy zmuszeni ograniczyć przyjęcia planowe do Oddziałów: Chirurgii Ogólnej, Urazowo-Ortopedycznego, Laryngologicznego, Ginekologiczno – Położniczego.