Aktualności

szpitalkozienice logoNawiązując do wcześniejszych informacji o bieżącej sytuacji w SP ZZOZ w Kozienicach, informujemy, że przy zachowaniu odpowiednich środków ostrożności obecnie realizujemy świadczenia zdrowotne w oddziałach szpitalnych w zakresie: urologii, traumatologii i ortopedii, chirurgii ogólnej, pediatrii, anestezjologii i intensywnej terapii, otolaryngologii, chorób zakaźnych.
Od poniedziałku 29 czerwca 2020 roku wznowiliśmy przyjęcia do Oddziałów: Wewnętrznego z Pododdziałem Kardiologii, Neurologii oraz Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Jednakże z powodu dużej absencji pracowników medycznych (izolacje, kwarantanna, zwolnienia lekarskie) oddziały te funkcjonują w ograniczonym zakresie. Obecnie mamy obsadę pracowników na połowę limitów łóżkowych.
Od 3 lipca 2020 roku wstrzymujemy przyjęcia do Oddziału Ginekologiczno – Położniczego do czasu powrotu z kwarantanny pracowników. Po powzięciu informacji o wydaniu pozytywnej decyzji Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kozienicach w trybie natychmiastowym wznowimy przyjęcia do oddziału.

pomocprawnagrafikaOsoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce.

Kto może otrzymać pomoc?

  • Każda osoba w trudnej sytuacji życiowej w każdej życiowej sprawie, w tym między innymi w sprawach majątkowych, socjalnych, mieszkaniowych, konsumenckich, rodzinnych, czy pracowniczych;
  • Osoby samozatrudnione – osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (niezatrudniające pracowników przez minimum 12 miesięcy) mogą liczyć na pomoc również z wnioskami do ZUS, Urzędu Skarbowego, Urzędu Pracy.

1 lipca w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, odbyło się podpisanie umowy na przebudowę drogi powiatowej nr 1714W na odcinku Głowaczów – Lipskie Budy.
Wartość inwestycji to ponad 2,8 mln zł, z czego 1,7 mln zł zostanie sfinansowane z budżetu Województwa Mazowieckiego, pozostała kwota ze środków Powiatu Kozienickiego
Umowę w tej sprawie podpisali: Rafał Rajkowski – Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego, Andrzej Jung – Starosta Powiatu Kozienickiego, Józef Grzegorz Małaśnicki – Wicestarosta, Kamil Banaś – Skarbnik Powiatu. W spotkaniu wziął udział Tomasz Trela – Radny Rady Powiatu Kozienickiego.
W ramach inwestycji zostanie wykonana pełna konstrukcja jezdni dwupasmowej wraz z wymianą nawierzchni na twardą, wykonaniem pobocza i rowów oraz nowym oznakowaniem. Powstaną także zjazdy do pól i gospodarstw oraz przebudowana zostanie skrzyżowanie z drogą gminną Lipa – Lipskie Budy.
Przedsięwzięcie to w znaczny sposób wpłynie na bezpieczeństwo ruchu drogowego w Powiecie Kozienickim.

1 lipca w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, odbyło się podpisanie umowy na przebudowę drogi powiatowej nr 1714W na odcinku Głowaczów – Lipskie Budy 1 lipca w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, odbyło się podpisanie umowy na przebudowę drogi powiatowej nr 1714W na odcinku Głowaczów – Lipskie Budy 1 lipca w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, odbyło się podpisanie umowy na przebudowę drogi powiatowej nr 1714W na odcinku Głowaczów – Lipskie Budy

 

29 czerwca oddana została do użytku część drogi powiatowej nr 1705W w miejscowości Kłoda o długości 810 metrów. Inwestycja objęła poszerzenie drogi z 5 do 5,5 m , renowację rowów melioracyjnych oraz wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej o szerokości 2,5 m na całej długości odcinka.
Całkowity koszt zadania to 1 100 000 zł, a sfinansowane zostało z funduszu dróg samorządowych oraz środków Powiatu Kozienickiego.
W odbiorze inwestycji wzięli udział: Andrzej Jung Starosta - Powiatu Kozienickiego, Józef Grzegorz Małaśnicki - Wicestarosta, Marek Drapała - Wójt Gminy Magnuszew, Marcin Łopuszański - Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych, Jacek Śmietanka – przewodniczący komisji, Marian Chmielnicki - członek komisji, Sławomir Boryczka – inspektor nadzoru oraz Mirosława Ruszkowska - przedstawiciel PRD Zwoleń, Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. z o.o. w Zwoleniu.

29 czerwca oddana została do użytku część drogi powiatowej nr 1705W w miejscowości Kłoda o długości 810 metrów 29 czerwca oddana została do użytku część drogi powiatowej nr 1705W w miejscowości Kłoda o długości 810 metrów 29 czerwca oddana została do użytku część drogi powiatowej nr 1705W w miejscowości Kłoda o długości 810 metrów