Program profilaktycznych badań USG dla osób objętych ubezpieczeniem społecznym rolników.

 

 

Program jest reakcją na utrudniony dostęp rolników do badań diagnostycznych i konsultacji specjalistycznych. Objęcie badaniami przesiewowymi ludności wiejskiej w ramach profilaktyki zdrowotnej jest pierwszym w Polsce kompleksowym działaniem mającym na celu poprawę stanu zdrowia mieszkańców obszarów wiejskich.


W dniu 30 września 2015r. w godzinach 9-17 na placu przy NZOZ Magnedic przy ul. Korpusu Gwardii 16 (Ośrodek Zdrowia) w Magnuszewie stanie mobilny gabinet usg, w którym będą przeprowadzane badania USG jamy brzusznej i tarczycy. Program skierowany jest do (dla) rolników i członków ich rodzin, którzy są ubezpieczeni w KRUS lub pobierają z KRUS świadczenia emerytalne bądź rentowe.
Pierwszym krokiem do wzięcia udziału w badaniach jest rejestracja pod bezpłatną infolinią (tel. 800 177 333), gdzie każdy otrzyma wyczerpujące informacje dotyczące samych badań, jak i sposobu przygotowania się do nich. Warunkiem udziału w badaniach jest dostarczenie w dniu badania do Mobilnego Gabinetu USG aktualnego zaświadczenia o podleganiu ubezpieczeniu bądź ustalonym prawie do emerytury lub renty z KRUS.


Po przeprowadzonym badaniu każdy otrzyma wyniki oraz kierunkowe informacje dotyczące dalszego postępowania.


Badania są bezpłatne, ale liczba miejsc ograniczona (38 osób), dlatego warto już teraz na nie się zgłosić.


Program finansowany jest przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi-Pana Marka Sawickiego oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

 

Szczegółowych informacji udzieli Placówka Terenowa KRUS w Kozienicach przy ul. Karola Świerczewskiego 31, tel. (48) 383 37 50.