STAROSTA POWIATU KOZIENICKIEGO ZARZĄDZENIEM NR 13/2017 Z DNIA 15 MARCA 2017 R.

USTALA DZIEŃ 14 SIERPNIA 2017 R. DNIEM WOLNYM OD PRACY

W STAROSTWIE POWIATOWYM W KOZIENICACH

W ZAMIAN ZA ŚWIĘTO PRZYPADAJĄCE 11 LISTOPADA 2017 R. (SOBOTA)

PONIŻEJ PEŁNA TREŚĆ ZARZĄDZENIA

ZARZADZENIE NR 13/2017 Z DNIA 15 MARCA 2017 R.