wspolnakomisja9 kwietnia w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach odbyło się wspólne posiedzenie: Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych, Komisji Budżetu, Finansów, Mienia Powiatu i Rozwoju Gospodarczego, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji, Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Geodezji, Komisji Transportu, Budownictwa, Dróg Publicznych i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Powiatu Kozienickiego.

 

 

Tematyka posiedzenia dotyczyła sytuacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach.
Dyrektor Szpitala Jarosław Pawlik przedstawił informację o sytuacji kadrowej w poszczególnych oddziałach szpitala, a w szczególności w Oddziałach: Chirurgicznym i Wewnętrznym z Pododdziałem Kardiologii i działaniach podjętych w celu jej poprawy. Dyrektor poinformował również o realizacji przyjętego Planu Naprawczego SP ZZOZ w Kozienicach, bieżącej sytuacji finansowej SP ZZOZ w Kozienicach, a także o realizacji umów z Narodowym Funduszem Zdrowia w IV kwartale 2017 roku i I kwartale 2018 roku.
Po sprawozdaniu Dyrektora głos w dyskusji na temat szpitala mogli zabrać wszyscy obecni na posiedzeniu, w tym: Radni Rady Powiatu Kozienickiego, pracownicy Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach oraz mieszkańcy powiatu kozienickiego.
Wspólne posiedzenia Komisji Rady Powiatu Kozienickiego mają na celu wypracowanie wspólnych działań zmierzających do poprawy sytuacji Szpitala Powiatowego. W związku z tym kolejne spotkanie w tej sprawie odbędzie się niebawem, a o konkretnej dacie informować będziemy na stronie internetowej Powiatu Kozienickiego www.kozienicepowiat.pl
Jak zaznaczyli zebrani – żadne działania nie mogą być podjęte kosztem bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców naszego powiatu. Każda z opinii, które padły na poniedziałkowym posiedzeniu będzie brana pod uwagę podczas ustalania planu dalszego działania.