III konfpup9 maja w restauracji Verona w Gniewoszowie odbyła się III Konferencja Kozienickie Partnerstwo Lokalne 2018 pn. „Analiza Czterech Zasad Ożywienia Społeczno-Gospodarczego w powiecie kozienickim”.

Po powitaniu uczestników przez Starostę Kozienickiego Andrzeja Junga oraz Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach Jana Mazura, Alicja Kacperczyk i Renata Wysocka z Urzędu Skarbowego w Kozienicach przedstawiły prezentację dotyczącą lokalnych podatków. Wójtowie Gmin Sieciechów i Gniewoszów Marian Zbigniew Czerski i Marcin Gac przybliżyli zebranym walory krajobrazowe, turystyczne i gospodarcze swoich Gmin, a trener Jadwiga Olszowska-Urban zaprezentowała dobre praktyki Partnerstwa Lokalnego na terenie Polski, dotyczące partnerstwa międzysektorowego na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego i aktywnego tworzenia nowych miejsc pracy.

Następnie uczestnicy konferencji podzieleni zostali na 4 grupy, które pracowały nad diagnozą czterech zasad ożywienia społeczno-gospodarczego w powiecie kozienickim. Każda z grup pracowała nad innym tematem:
Temat 1. Uszczelnianie lokalnych wycieków w firmach, instytucjach samorządowych, organizacjach pozarządowych, środowisku w gminach i powiecie kozienickim.
Temat 2. Wsparcie środowiska społeczno-gospodarczego w powiecie kozienickim: przedsiębiorców, instytucji samorządowych i organizacji pozarządowych.
Temat 3. Zachęcanie do tworzenia nowych firm, instytucji i organizacji w gminach i w powiecie kozienickim pod potrzeby mieszkańców i klientów spoza powiatu.
Temat 4. Przyciąganie z zewnątrz potrzebnych firm, instytucji i organizacji pozarządowych do powiatu kozienickiego w celu wzbogacenia usług i uzupełnienia oferty lokalnej firm, instytucji i III sektora.

Podsumowanie materiałów wypracowanych podczas III konferencji odbędzie się podczas IV Konferencji Kozienickie Partnerstwo Lokalne 2018, która odbędzie się 7 czerwca w Głowaczowie.

Artykuł na ten temat znajdzie się w Nr 5/2018 (maj) Biuletynu Informacyjnego „Nasz Powiat”, którego wydanie zaplanowane jest na 28 maja.

Materiał filmowy zrealizowany podczas konferencji dostępny będzie już wkrótce na kanale Powiatu Kozienickiego w serwisie youtube.pl

https://www.youtube.com/user/powiatkozienice