Zdjęcie na którym widać rowery miejskieSZANOWNI PAŃSTWO,
chciałbym Państwu zaprezentować nową formę transportu publicznego dostępnego
w Kozienicach. Rower. To doskonały i alternatywny środek transportu umożliwiający szybkie
i ekologiczne poruszanie się po naszym mieście i okolicach. Dlatego też od 1 sierpnia br. rozpoczynamy testową fazę funkcjonowania „Kozienickiego Systemu Roweru Miejskiego”.

 

Umowa na wdrożenie oraz kompleksową obsługę programu pilotażowego „Kozienickiego Systemu Roweru Miejskiego” podpisana została dnia 28.06.2018 r. z firmą GeoVelo Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, którą w 2018 r. określono na okres 4 miesięcy od jego uruchomienia. Po zakończeniu fazy testowej system zostanie poddany analizie i ewentualnej korekcie w zakresie lokalizacji miejsc parkingowych oraz ilości rowerów. Po ustaleniu docelowych miejsc parkingowych zostaną one trwale oznakowane i wyposażone
w profesjonalną infrastrukturę (tj.: zabezpieczenie podłoża, stojaki rowerowe).

Zgodnie z zawartą umową „Kozienicki System Roweru Miejskiego” będzie również kontynuowany w latach 2019 i 2020.

System GeoVelo to nowoczesne rowery czwartej generacji nie wymagające stacji dokujących,
co oznacza, że użytkownik roweru pozostawia go w specjalnie wyznaczonych i oznaczonych miejscach parkingowych. W fazie testowej na terenie miasta zostało wyznaczonych 10 miejsc parkingowych,
w których rozlokowanych zostanie 50 szt. rowerów.

MIEJSCA PARKINGOWE:

  1. Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. – ul. Przemysłowa 15      
  2. Urząd Miejski w Kozienicach – ul. Parkowa 5
  3. Kryta Pływalnia „Delfin” KCRiS – ul. Legionów 4
  4. Ośrodek Rekreacji i Turystyki KCRiS – ul. Bohaterów Studzianek 30
  5. Szpital Powiatowy – ul. Sikorskiego 10
  6. Starostwo Powiatowe w Kozienicach – ul. Kochanowskiego 28
  7. Cmentarz Parafialny – ul. Cmentarna 10
  8. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Urszuli Kochanowskiej – ul. Kościuszki 1
  9. Parking przy stadionie – róg ul. Sportowa/Warszawska
  10. SPZOP „Przychodnie Kozienickie” Nr 2 – ul. Warszawska 55

Użytkowanie roweru polega na rejestracji i aktywacji konta (opłatą aktywacyjną w wysokości 10 zł) w udostępnionej przez operatora bezpłatnej aplikacji. Opłata za wypożyczenie roweru wynosi 1,50 za każde rozpoczęte 30 minut, nie więcej jednak niż 9 zł za pełne 24 godziny. System oferuje możliwość wykupienia trzech rodzajów abonamentów: miesięcznego za 49 zł, trzymiesięcznego za 99 zł i rocznego za 199 zł. Interaktywna mapa w aplikacji pokaże wszystkie dostępne rowery i ich miejsce postoju. System automatycznie wykrywa źle zaparkowane rowery i powiadomi użytkownika o konieczności ich prawidłowego zaparkowania.

Na stronie operatora pod adresem www.geovelo.pl znajduje się szczegółowy opis systemu wraz
z regulaminem.

Życzę bezpiecznej i szerokiej drogi!

Burmistrz Gminy Kozienice dr inż. Tomasz Śmietanka