Plakat informujący o projekcie "Wystarczy chcieć! Aktywizacja społeczno-zawodowa"Navigator International Sp. z o. o. zaprasza do udziału w projekcie „Wystarczy chcieć! Aktywizacja społeczno-zawodowa"
Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej 60 osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkałych na terenie woj. mazowieckiego na obszarach poniżej progu defaworyzacji (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego).

DO PROJEKTU ZAPRASZAMY:
Osoby w wieku 18-64 lat lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujące w gminach po niżej progu dewaryzacji, w szczególności: oso by niepełnosprawne, oso by bierne zawodowo, osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikujące się objęciem tego typu wsparciem. Informujemy, że priorytetowo będą traktowane osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego.

W RAMACH PROJEKTU ZAPEWNIAMY:

 • profesjonalną kadrę szkoleniową oraz zajęcia blisko miejsca zamieszkania;
 • DIAGNOZĘ INDYWIDUALNYCH POTRZEB I POTENCJAŁÓW W CELU PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI WSPARCIA W OPARCIU O ŚCIEŻKĘ REINTEGRACJI; PORADNICTWO ZAWODOWE;
 • COACHING-MOTYWATOR ZMIANY;
 • WARSZTATY KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH;
 • PORADNICTWO RODZINNE;
 • SZKOLENIA ZAWODOWE zakończone certyfikacją zewnętrzną - bezpłatne podejście do egzaminu;
 • SZKOLENIA ICT;
 • POŚREDNICTWO PRACY;
 • 3 miesięczny płatny STAŻ zawodowy
 • ubezpieczenie NNW i badania lekarskie przed podjęciem stażu;
 • catering podczas szkoleń;
 • poczęstunek podczas warsztatów;
 • materiały szkoleniowe;
 • zwrot kosztów dojazdu;
 • stypendium szkoleniowe.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!

Więcej informacji w Biurze Projektu pod numerem cel.: 514 - 430 - 964 oraz na stronie internetowej projektu: www.navigator-szkolenia.eu zakładka PROJEKTY EUROPEJSKIE e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejska, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Dofinansowanie projektu z UE: 523 409,72 zł
mapadotacji.gov.pl