Budynek szpitala w KozienicachOd początku powstania Powiatów, czyli od 1999 roku – samorząd Powiatu Kozienickiego przeznacza określone środki finansowe na działalność Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach. Są to zarówno środki pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jak i dotacje celowe z budżetu powiatu.

Zadania i inwestycje zrealizowane w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach przy udziale środków pochodzących z budżetu Powiatu Kozienickiego.

 

 

I kadencja 1998-2002
1999 r.

 • budowa chłodni wraz z wyposażeniem – 100.000,00 zł (środki finansowe FOŚ)
 • zakup samochodu specjalistycznego do przewozu odpadów – 150.000,00 zł ( środki finansowe FOŚ)

2000 r.

 • Dotacje na zadania zdrowotne realizowane przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej - 166.149,00 zł
 • Pozostałe dotacje - 50.000,00 zł

2001 r.

 • Modernizacja kompleksowego systemu zagospodarowania unieszkodliwiania oraz utylizacji odpadów medycznych na obszarze Powiatu Kozienickiego – 1.810.000,00 zł (środki finansowe FOŚ)
 • Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stoł. Warszawy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na poprawę infrastruktury technicznej szpitala i warunków bhp - 133.384,00 zł

2002 r.

 • Modernizacja kompleksowego systemu zagospodarowania unieszkodliwiania oraz utylizacji odpadów medycznych na obszarze Powiatu Kozienickiego – II etap zagospodarowanie ciepła – 500.000,00 zł (Środki finansowe FOŚ)
 • Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – 184.000,00 zł

W I kadencji działalności Powiat Kozienicki przeznaczył 2.560.000,00 zł (środki Funduszu Ochrony Środowiska) na zadania SP ZZOZ, w tym na modernizację spalarni odpadów. Niestety spalarnia nie funkcjonuje.

II kadencja 2002-2006

2003 r.

 • Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - utworzenie SOR, realizacja wydatków do wysokości otrzymanych dotacji z Gmin – 570.000,00 zł
 • Zmiana systemu grzewczego – zainstalowanie gazowej wytwornicy pary technologicznej w Szpitalu Powiatowym – 127.000,00 zł (środki finansowe FOŚ)
 • Termorenowacja budynku Szpitala Powiatowego w Kozienicach – 155.000,00 zł (środki finansowe FOŚ)
 • Termorenowacja budynku Szpitala Powiatowego w Kozienicach – 500.000,00 zł (środki finansowe FOŚ)

2004 r.

 • Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - na zakup sprzętu dla SOR, łącznie wraz ze środkami z gmin: 926.000,00 zł
 • Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stoł. Warszawy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – z Urzędu Gminy Głowaczów z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Kozienicach – 100.000,00 zł
 • zainstalowanie gazowej wytwornicy pary technologicznej – 15.372,00 zł (środki finansowe FOŚ)
 • Termorenowacja budynku Szpitala Powiatowego w Kozienicach – 350.000,00 zł (środki finansowe FOŚ)

2005 r.

 • Dostawa kompleksowego systemu informatycznego do zarządzania Szpitalem Powiatowym w Kozienicach, całkowity koszt projektu złożony przez SPZZOZ w ramach programu ZPORR, a także zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Kozienicach – łącznie, wraz ze środkami finansowymi z gmin – 787.195,00 zł.
 • Termorenowacja budynku C Szpitala Powiatowego – 500.000,00 zł (środki finansowe FOŚ)
 • Termorenowacja pozostałych budynków SP ZZOZ – 100.000,00 zł (środki finansowe FOŚ)

2006 r.

 • Modernizacja i adaptacja pomieszczeń na utworzenie Oddziału Intensywnej Terapii oraz jego wyposażenie w Szpitalu Powiatowym w Kozienicach w ramach Mazowieckiego Kontraktu Samorządowego – 1.291.733,69 zł
 • dostawa kompleksowego systemu informatycznego do zarządzania Szpitalem w Kozienicach – wkład własny Powiatu – 218.000,00 zł, dotacja z budżetu państwa 131.286,00 zł (całkowity koszt zadania 1.453.151,16 zł w ramach programu ZPORR)
 • zakup sprzętu medycznego i karetki pogotowia – środki finansowe gmin powiatu kozienickiego- 389.304,72 zł
 • termorenowacja budynku „Z” Szpitala Powiatowego w Kozienicach – 214.000,00 zł (środki finansowe FOŚ)

W II kadencji Powiat Kozienicki przeznaczył łącznie kwotę 1.961.372,00 zł – środków pochodzących z Funduszu Ochrony Środowiska na zadania zrealizowane w SP ZZOZ.

III kadencja 2006-2010

2007 r.

 • Przebudowa Oddziału Chirurgicznego Szpitala Powiatowego w Kozienicach I etap przebudowa odcinka pielęgnacyjno-septycznego, środki własne Powiatu 90.000,00 zł, środki finansowe Urzędu Marszałkowskiego 500.000,00 zł
 • Wydatki inwestycyjne i zakup sprzętu specjalistycznego – środki finansowe gmin powiatu – 657.194,99 zł
 • Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu budowy systemu ratownictwa medycznego dla SP ZZOZ w Kozienicach – 250.000,00 zł

2008 r.

 • Przebudowa Oddziału Chirurgicznego – udział własny 402.000,00 zł, w tym środki finansowe Gminy Kozienice – 200.000,00 zł
 • Zakup sprzętu medycznego i modernizacja obiektów SPZZOZ – udział własny 180.00,00 zł, w tym środki finansowe Gminy Kozienice 100.000,00 zł, środki finansowe Gminy Sieciechów 50.000,00 zł, środki finansowe Gminy Gniewoszów 30.000,00 zł oraz środki finansowe Urzędu Marszałkowskiego 1.000.000,00 zł
 • zakup mammografu – 314.290,00 zł

2009 r.

 • przebudowa Oddziału Chirurgicznego – środki finansowe Gminy Kozienice – 157.000,00 zł
 • zakup sprzętu medycznego i modernizacja windy dla przewozu chorych – środki finansowe Gminy Kozienice 143.000,00 zł, środki finansowe Gminy Głowaczów – 50.000,00 zł
 • Termorenowacja SP ZZOZ – 150.000,00 zł (środki finansowe FOŚ)

2010 r.

 • budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku administracyjnym SPZZOZ – środki własne powiatu – 39.700,00 zł
 • Termorenowacja SPZZOZ w Kozienicach – 99.947,19 zł (środki finansowe FOŚ)
 • Zakup sprzętu medycznego do pracowni endoskopowej – środki finansowe Gminy Kozienice – 342.521,00 zł
 • Zakup niezbędnego sprzętu medycznego m.in. kardiogramu, kardiotokografu, aparatu do krioterapii ginekologicznej, kolposkopu – środki własne powiatu – 69.493,34 zł
 • dostosowanie pomieszczeń poradni specjalistycznych w istniejącym budynku SP ZZOZ w Kozienicach do wymogów Rozp. Min. Zdrowia – środki własne powiatu – 30.500,00 zł

W III kadencji Powiat przekazał łącznie na zadania związane z termomodernizacją SP ZZOZ w Kozienicach kwotę 249.947,19 zł (środki FOŚ).

IV kadencja 2010-2014

2011 r.

 • Zakup zestawu tomografu komputerowego wraz z oprogramowaniem i oprzyrządowaniem – środki własne powiatu – 275.000,00 zł, środki finansowe Gminy Kozienice – 217.713,00 zł, łącznie 492.712,81 zł
 • Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego, w tym aparatu RTG – środki finansowe Gminy Kozienice – 570.287,00 zł
 • Termomodernizacja budynku D wraz z łącznikiem – środki finansowe FOŚ – 249.961,80 zł
 • Termomodernizacja budynku E – środki finansowe FOŚ – 146.828,30 zł
 • Termomodernizacja dachu budynku A – środki finansowe FOŚ – 39.772,84 zł
 • Adaptacja pomieszczeń dla nowo tworzonego Oddziału Neurologicznego i dla przeniesionej Pracowni Endoskopowej oraz modernizacja pomieszczeń Oddziału Zakaźnego i Ortopedycznego – środki własne Powiatu – 80.000,00 zł
 • Zakup serwera wraz z oprogramowaniem oraz drukarek sieciowych – środki własne powiatu – 150.000,00 zł

2012 r.

 • Termorenowacja łącznika SPZZOZ w Kozienicach – środki finansowe FOŚ – 652.690,15 zł
 • Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego, w tym ambulansu – środki finansowe Gminy Kozienice – 1.100.000,00 zł

2013 r.

 • Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla SPZZOZ w Kozienicach – środki finansowe Gminy Kozienice – 300.000,00 zł
 • termomodernizacja budynku oddziału zakaźnego SPZZOZ w Kozienicach (docieplenie ścian) – środki finansowe FOŚ – 256.100,02 zł

2014 r.

 • Zmiana sposobu usuwania bakterii legionelli z termicznego (opartego na przegrzewaniu wody w kotłowni węglowej SPZZOZ w Kozienicach) na chemiczny (zakup i montaż generatora dwutlenku chloru) – środki finansowe FOŚ – 50.533,00 zł
 • Audyty energetyczne i program funkcjonalno-użytkowy dla zadania „Termomodernizacja SPZZOZ w Kozienicach poprzez docieplenie stropodachów oraz wykonanie ekologicznych źródeł energii (pompy ciepła, solary) oraz modernizacja istniejącej instalacji c.o.w. wraz ze zmianą lokalizacji wymienników ciepła – środki finansowe FOŚ – 9.840,00 zł
 • zakup specjalistycznego sprzętu medycznego i karetki transportowej dla SPZZOZ w Kozienicach – środki finansowe Gminy Kozienice – 675.000,00 zł
 • Zakup aparatu do badań urodynamicznych, spirometru i nefroskopu w ramach przystosowania pomieszczeń na poradnie specjalistyczne w kompleksie budynków Oddziału Zakaźnego Szpitala Powiatowego w Kozienicach – środki własne Powiatu - 50.000,00 zł

Łączna kwota, jaką Powiat Kozienicki przekazał ze środków FOŚ w IV kadencji na zadania zrealizowane w SP ZZOZ to suma 1.405.726,11 zł.

V kadencja 2014-2018

2015 r.

 • termomodernizacja SPZZOZ – w Kozienicach – 89.520,00 zł (środki finansowe FOŚ)
 • zakup sprzętu medycznego – 5.000,00 zł
 • Zakup sprzętu wraz z wyposażeniem dla SPZZOZ w Kozienicach 4.016.967,73 zł

2016 r.

 • Zakup sprzętu specjalistycznego dla SP ZZOZ– 399.899,23 zł
 • Dostosowanie istniejących pomieszczeń w SPZZOZ do obowiązujących przepisów sanitarnych – 115.000,00 zł
 • Zakup lampy do fototerapii noworodków – 15.582,00 zł
 • Zakup specjalistycznego sprzętu dla SPZZOZ w Kozienicach – 200.000,00 zł

2017 r.

 • Budowa windy zewnętrznej w budynku głównym SPZZOZ do przenoszonego oddziału Zakaźnego, dostosowanie pomieszczeń Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej i działu Pomocy Doraźnej – 205.988,00 zł
 • Modernizacja stacji uzdatniania wody w SP ZZOZ – 34.826,22 zł (środki finansowe FOŚ)
 • Zakup nowej diatermii chirurgicznej dla SP ZZOZ – 50.000,00 zł
 • informatyzacja SP ZZOZ „Elektroniczna platforma gromadzenia, analizy i udostępniania danych medycznych w SP ZZOZ w Kozienicach” – 6.014.731,80 zł (wkład własny Powiatu wyniósł 1.250.587,8 zł)

2018 r.

 • zakup sprzętu dla poradni specjalistycznych (w tym aparat RTG) oraz pracowni endoskopowej– 2.552.361,86 zł
 • termomodernizacja SP ZZOZ 4.088.394,71 zł (dotacja powiatu w wysokości 20% całkowitej wartości projektu)

W V kadencji Powiat Kozienicki na zadania zrealizowane w SPZZOZ w Kozienicach przekazał kwotę 124.346,22 zł ze środków FOŚ.