Honorowy Obywatel Gminy Garbatka-Letnisko, jeden z najwybitniejszych polskich sportowców - kolarz Ryszard Szurkowski, dwukrotny wicemistrz olimpijski w kolarstwie szosowym, 10 czerwca br. uległ wypadkowi podczas wyścigu w Koeln. W jego wyniku doznał czterokończynowego porażenia. Przeszedł szereg skomplikowanych operacji, jednak do dnia dzisiejszego jest sparaliżowany.

Rehabilitacja Pana Ryszarda jest bardzo kosztowna i znacznie przewyższa możliwości finansowe wybitnego sportowca. Jednak każdy z nas może pomóc. Zbiórką pieniędzy potrzebnych na rehabilitację zajmuje się „Stowarzyszenie Lions Club Poznań 1990”
Wpłat można dokonywać na konto:
09 1240 1747 1111 0000 1845 5759
W dane przelewu należy wpisać dane odbiorcy:
ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 189,
60-594 Poznań,
a w tytule: "Ryszard Szurkowski - rehabilitacja".