7 stycznia 2019 r. (poniedziałek) o godz.15.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych.

Tematyka:
Informacja n/t rozwiązań stosowanych w Polsce wobec szpitali znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej.

Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28.