Budynek SPZZOZ w Kozienicach7 stycznia w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach odbyło się posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Kozienickiego. Tematyką spotkania było udzielenie informacji n/t rozwiązań stosowanych w Polsce wobec szpitali znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej.

W spotkaniu wzięli udział Starosta Kozienicki, Radni Rady Powiatu Kozienickiego, Dyrekcja Szpitala, Przewodnicząca Związku Zawodowego Pracowników Ochrony Zdrowia w Kozienicach, pracownicy szpitala oraz przedstawiciele Grupy Nowy Szpital Holding S.A.

Po rozpoczęciu obrad Komisji przez Radnego Waldemara Witkowskiego – Starosta Andrzej Jung przedstawił krótko historię Szpitala. Zaznaczył również, że Szpital w Kozienicach posiada najwięcej łóżek na całym Mazowszu, jeśli chodzi o Szpitale Powiatowe, co z jednej strony jest bardzo dobre, a z drugiej strony wymaga nakładu dużo większych środków finansowych.
Starosta wspomniał także, że w obecnej sytuacji finansowej Szpitala, zarówno jego Dyrekcja, jak i Rada Powiatu muszą szukać rozwiązań , które poprawiłyby sytuację placówki. Dlatego też na posiedzenie Komisji zaproszeni zostali przedstawiciele Grupy Nowy Holding S.A., którzy zaprezentowali zarówno swoją spółkę, jak i propozycje rozwiązań, które aktualnie wdrażają w innych szpitalach i które ewentualnie można byłoby zastosować w SPZZOZ w Kozienicach.

Grupa Nowy Holding S.A. prowadzi 10 szpitali samorządowych, m.in. Szpital w Świeciu w woj. kujawsko-pomorskim. W roku 2005, gdy spółka zaczęła zarządzać szpitalem, jego kontrakt wynosił 17 mln zł, natomiast obecnie kontrakt opiewa na sumę ponad 57 mln zł. Jak zaznaczają przedstawiciele Grupy, dzięki realizacji zakupów (sprzęt, usługi) w Grupie można osiągnąć nawet 30% oszczędności. Przedstawiciele Grupy chętnie odpowiadali na pytania Radnych.
Decyzja, którą podejmie Rada Powiatu musi być wyważona i rozsądna, dlatego przed kolejnym posiedzeniem Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych wszyscy mają czas na zastanowienie i przemyślenie różnych rozwiązań.