Szkolenie pt Portret Dziecka z FAS4 lutego w sali konferencyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach odbyło się szkolenie pt. „ Portret Dziecka z FAS- poalkoholowe uszkodzenie płodu jako czynnik ryzyka przemocy” zorganizowane przez PCPR w Kozienicach oraz Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny oddział w Radomiu.
Spotkanie rozpoczął Dyrektor PCPR w Kozienicach Pan Marcin Styś powitaniem przybyłych gości oraz krótkim wystąpieniem dotyczącym tematyki szkolenia .
Wykład poprowadziła psycholog WOA w Radomiu – Pani Małgorzata Jamka przybliżając uczestnikom problematykę zagrożeń i mechanizmów związanych z poalkoholowymi uszkodzeniami płodu .
W szkoleniu licznie wzięły udział rodziny zastępcze, przedstawiciele jednostek pomocy społecznej oraz innych podmiotów wspierających rodziny i dzieci z terenu powiatu kozienickiego.
Uczestnikom przekazano materiały dotyczące omawianych zagadnień.