Od lewej Grażyna Mazur, Józef Grzegorz Małaśnicki, Roman Wysocki, Andrzej JungZarząd Powiatu Kozienickiego od 8 kwietnia powierzył zarządzanie Szpitalem Powiatowym w Kozienicach Romanowi Wysockiemu. Tego dnia nowy Dyrektor wraz ze Starostą Powiatu Kozienickiego Andrzejem Jungiem oraz Wicestarostą Józefem Grzegorzem Małaśnickim spotkali się w placówce z kierownikami poszczególnych Oddziałów i działów Szpitala.

 

Roman WysocPracownicy szpitalaki wybrany został na stanowisko Dyrektora Szpitala Powiatowego w Kozienicach w drodze postępowania konkursowego. Do 29 marca kandydaci mogli składać swoje oferty. Ostatecznie do konkursu oferty nadesłało 4 kandydatów: Bogusław Budziński, Eligiusz Mich, Andrzej Surowiecki i Roman Wysocki. 3 kwietnia odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej ds. przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach. Komisja konkursowa w składzie: Tomasz Trela - Przewodniczący, Kamil Banaś, Marek Kucharski, Zbigniew Sitkowski, Jerzy Śmiech, Waldemar Witkowski, Mirosław Górka stwierdziła, że konkurs został rozstrzygnięty, a w wyniku przeprowadzenia procedury konkursowej kandydatem na stanowisko dyrektora SP ZZOZ w Kozienicach został Roman Wysocki.