W imieniu Zarządu i Rady Powiatu Kozienickiego wszystkim druhom Państwowej i Ochotniczych Straży Pożarnych z okazji Dnia Strażaka składam najserdeczniejsze życzenia satysfakcji z trudnej służby pełnionej „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”, wytrwałości, zdrowia oraz wszelkiej pomyślności.
Życzę także, by Wasz patron – Święty Florian czuwał nad Wami zarówno podczas akcji, jak i w życiu prywatnym.

Andrzej Jung
Starosta Powiatu Kozienickiego