Piłsudski12 maja w sali kameralnej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach odbył się Program Edukacyjno – Historyczny związany z 84. Rocznicą Śmierci Józefa Piłsudskiego. Głównym organizatorem uroczystości był Związek Piłsudczyków RP Koło w Kozienicach. Starosta Kozienicki Andrzej Jung sprawował patronat honorowy nad obchodami. W swoim wystąpieniu zaznaczył jak istotne jest kultywowanie pamięci o Marszałku Piłsudskim, zwłaszcza wśród młodego pokolenia. Po części edukacyjnej, podczas której wykłady wygłosili Jan Chryzostom Czachowski oraz Marek Gozdera odbyła się część artystyczna przygotowana przez nauczycieli i uczniów Szkoły Muzycznej I stopnia w Kozienicach oraz Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4.
Na zakończenie, w hołdzie Józefowi Piłsudskiemu, przed Pomnikiem Niepodległości złożone zostały kwiaty i zapalone znicze.