W imieniu Przewodniczącej Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska informujemy, że w dniu 30.05.2019 r. /czwartek/ o godz.14.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28 odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.

Tematyka posiedzenia:

1. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii o stanie bezpieczeństwa epizootycznego na obszarze powiatu.
2. Zapoznanie się z pismem z dnia 20.03.2019r., w sprawie wdrożenia działań mających na celu ochronę pszczół miodnych oraz innych zapylaczy na terenie Powiatu Kozienickiego.
3. Sprawy różne.