Uprzejmie informujemy, że w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kozienicach opublikowano Raport o Stanie Powiatu Kozienickiego za rok 2018. Szczegóły w zakładce Raport o stanie powiatu.
Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych wprowadziła obowiązek sporządzenia raportu o stanie powiatu. Zgodnie z art. 30a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) Zarząd Powiatu, co roku do dnia 31 maja, przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu. Zarząd Powiatu Kozienickiego przyjął raport za rok 2018 Uchwałą Nr 60/2019 z dnia 27 maja 2019 roku i niniejszym przedkłada go Radzie Powiatu, a także podaje do wiadomości Mieszkańcom poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej.