W imieniu Zarządu Powiatu Kozienickiego składam serdeczne podziękowania Radnym Rady Powiatu za udzielenie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Kozienickiego za 2018 r.

Wykonanie budżetu to wielka odpowiedzialność i ciężka praca wielu osób, dlatego swoje podziękowania kieruję również do Skarbnika, Sekretarza oraz wszystkich pracowników Starostwa Powiatowego w Kozienicach oraz jednostek organizacyjnych Powiatu. Dzięki Waszemu zaangażowaniu, doświadczeniu i profesjonalizmowi wspólne działania przynoszą wymierne efekty.
Dziękuję bardzo.

Andrzej Jung
Starosta Powiatu Kozienickiego