X Sesja (Nadzwyczajna) Rady Powiatu KozienickiegoNa wniosek Zarządu Powiatu Kozienickiego w dniu 8 lipca 2019 r. odbyła się X Sesja (Nadzwyczajna) Rady Powiatu Kozienickiego, podczas której zostały przesunięte środki finansowe na zadania inwestycyjne w powiecie kozienickim. W ramach przesuniętych środków finansowych własnych i pozyskanych z zewnątrz zrealizowane zostaną w najbliższym czasie następujące zadania:

 

 

  • budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1731W Sieciechów – Gniewoszów w miejscowości Sieciechów ul. 11-go Listopada Gmina Sieciechów – całkowita kwota inwestycji – 60.000,00 zł, w tym środki finansowe Gminy – 30.000,00 zł;
  • odbudowa ul. Długiej w miejscowości Głowaczów, dr. Powiatowa nr 1714W Głowaczów – Lipskie Budy Gmina Głowaczów – całkowita kwota inwestycji – około 60.000,00 zł;
  • przebudowa drogi powiatowej nr 1702W Wyborów – Basinów Gmina Grabów nad Pilicą – całkowita kwota inwestycji – 318.000,00 zł;
  • przebudowa drogi powiatowej nr 1730W Brzeźnica – Mozolice Małe w miejscowości Brzeźnica Gmina Kozienice – całkowita kwota inwestycji – 136.000,00 zł;
  • odbudowa drogi wewnętrznej przy SPZZOZ w Kozienicach – całkowita kwota inwestycji – 150.000,00 zł;
  • przebudowa drogi powiatowej nr 1714W Głowaczów – Lipskie Budy – wykonanie podbudowy tłuczniowej – całkowita kwota inwestycji – 100.000,00 zł;
  • przebudowa drogi powiatowej nr 3515W Łukawa – Głowaczów, odcinek Podmieście – Głowaczów – całkowita kwota inwestycji – 953.420,10 zł, w tym Fundusz Dróg Samorządowych – 476.710,00 zł, Powiat Kozienicki – 476.710,10 zł.

Jedyną Gminą, która dofinansowuje realizację inwestycji w swojej gminie jest Gmina Sieciechów. Pozostałe inwestycje będą realizowane bez udziału finansowego Gmin.
Podczas Sesji zabezpieczono również wkład własny Powiatu w wysokości 50.000,00 zł na zakup 9-osobowego samochodu typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich, w ramach likwidacji barier transportowych w Powiecie Kozienickim dla Domu Pomocy Społecznej im. Kazimiery Gruszczyńskiej w Kozienicach. Zakup samochodu będzie współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (80.000,00 zł).
Uchwały w ww. sprawach zostały podjęte przez Radnych Rady Powiatu Kozienickiego jednogłośnie.
Pozostałe inwestycje zaplanowane na 2019 rok uzależnione są od pozyskanych przez Powiat Kozienicki środków finansowych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, na które zostały złożone wnioski o dofinansowanie.
Źródło: Starostwo Powiatowe w Kozienicach