Oświadczenie Zarządu Powiatu 12.06.2019 01OŚWIADCZENIE
ZARZĄDU POWIATU KOZIENICKIEGO
z dnia 12 lipca 2019 r.
w sprawie sytuacji SP ZZOZ w Kozienicach

W związku z pojawiającymi się w ostatnim czasie informacjami dotyczącymi funkcjonowania Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach Zarząd Powiatu Kozienickiego oświadcza, że informacja o likwidacji placówki jest nieprawdziwa. Organem, który może podjąć decyzję o likwidacji szpitala jest Rada Powiatu Kozienickiego. Chcemy zapewnić, że dyrekcja szpitala dąży do ustabilizowania sytuacji finansowej placówki, a ciągłość w świadczeniu usług medycznych na rzecz pacjentów jest zachowana i nie ma ograniczeń w ich przyjmowaniu.
Zarówno dla Zarządu, jak i Rady Powiatu Kozienickiego priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego dla wszystkich mieszkańców powiatu kozienickiego. Po raz kolejny oświadczamy, że wszelkie działania, jakie podejmujemy podyktowane są jedynie dobrem pacjentów kozienickiego szpitala.