przekazanie sztandaru policjiSpołeczny Komitet na Rzecz Ufundowania Sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Kozienicach serdecznie dziękuje wszystkim instytucjom, firmom oraz osobom prywatnym, które pozytywnie odpowiedziały na nasz apel o wsparcie organizacyjne i finansowe. Łączna kwota środków finansowych zebranych na powyższy cel od kwietnia 2018 do lipca 2019 r. wyniosła 24 200 zł. Środki te zostały przeznaczone na zakup sztandaru oraz wyposażenia pocztu sztandarowego, współorganizację uroczystości przekazania sztandaru, jak również na obsługę rachunkową i koszty bankowe. Przekazanie sztandaru odbyło się 9 lipca br. w Kozienicach podczas obchodów Święta Policji i przekazania sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Kozienicach.
Wśród instytucji, które wsparły organizacyjnie i finansowo ufundowanie oraz uroczystość przekazania sztandaru znalazły się lokalne samorządy: Powiat Kozienicki, Gmina Garbatka Letnisko, Gmina Głowaczów, Gmina Gniewoszów, Gmina Grabów nad Pilicą, Gmina Kozienice, Gmina Magnuszew, Gmina Sieciechów, firmy i przedsiębiorstwa: ENEA Wytwarzanie sp. z o. o., Firma Handlowo-Usługowa „WIR” SJ, „WOJTPOL” T. Wojtysiak Z. Krześniak, jak również osoby prywatne: Jolanta Bąk, Marek Drapała, Marek Jędryszek, Andrzej Jung, Stanisław Kander, Robert Kowalczyk, Piotr Kozłowski, Grzegorz Maciejczyk, Józef Grzegorz Małaśnicki, Jerzy Olizarowski, Tomasz Pakuła, Euzebiusz Strzelczyk, Grzegorz Wrona, Krzysztof Zając, a także Kozienickie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych.

Andrzej Jung
Starosta Kozienicki
Przewodniczący Komitetu