19 lipca w Delegaturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Radomiu odbyło się spotkanie, podczas którego podpisane zostały umowy na dofinansowanie realizacji dwóch zadań dotyczących przeprowadzenia prac remontowych i modernizacyjnych w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach. Podpisania umów dokonali: ze strony Powiatu Kozienickiego Andrzej Jung Starosta Kozienicki, Józef Grzegorz Małaśnicki Wicestarosta, Kamil Banaś Skarbnik Powiatu, natomiast Samorząd Województwa Mazowieckiego reprezentował Rafał Rajkowski Wicemarszałek Województwa.
W ramach pozyskanych środków finansowych wykonane zostaną:

  • remont sali gimnastycznej z zapleczem sportowym w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach, którego całkowity koszt to 60.000 zł, w tym kwota dofinansowania 45.000 zł, wkład własny Powiatu Kozienickiego 15.000 zł;
  • modernizacja pracowni informatycznej w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach, całkowity koszt zadania - 25.200 zł, w tym dofinansowanie 17.640 zł, Powiat Kozienicki 7.560 zł;

 

Umowy na dofinansowanie realizacji dwóch zadań dotyczących przeprowadzenia prac remontowych i modernizacyjnych Umowy na dofinansowanie realizacji dwóch zadań dotyczących przeprowadzenia prac remontowych i modernizacyjnych