wybory władz MIR 20195 sierpnia w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach odbyło się spotkanie nowowybranej Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej w Kozienicach. W trakcie obrad dokonano głosowań, podczas których wyłonieni zostali: Przewodniczący oraz Delegat na walne zgromadzenie.
Przewodniczącym, podobnie jak w poprzedniej kadencji, został Mirosław Górka z gminy Głowaczów, który uzyskał 9 głosów, cztery głosy zdobył Dawid Kowalczyk z gminy Grabów nad Pilicą.

Delegatem na walne zgromadzenie wybrany został Artur Gac (7 głosów), Arkadiusz Guba oraz Dawid Kowalczyk otrzymali w tym głosowaniu po 3 głosy.