12 sierpnia w budynku Komendy Powiatowej Policji w Kozienicach odbyło się spotkanie podsumowujące prace Komitetu Fundacji Sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Kozienicach. Uczestniczyli w nim: Andrzej Jung Starosta Kozienicki i jednocześnie Przewodniczący Społecznego Komitetu, Józef Grzegorz Małaśnicki Wicestarosta, insp. Tomasz Cybulski Komendant Powiatowy PSP w Kozienicach, kom. Dariusz Szewc Zastępca Komendanta Powiatowego, władze samorządów gmin Powiatu Kozienickiego i Jednostek Organizacyjnych Powiatu, przedstawiciele Kozienickiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych oraz instytucji, firm i przedsiębiorstw, a także osoby prywatne, które wsparły inicjatywę Ufundowania Sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Kozienicach.

12 lipca w budynku Komendy Powiatowej Policji w Kozienicach odbyło się spotkanie podsumowujace prace Komitetu Fundacji Sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Kozienicach 12 lipca w budynku Komendy Powiatowej Policji w Kozienicach odbyło się spotkanie podsumowujace prace Komitetu Fundacji Sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Kozienicach

 

Na spotkaniu dokonano podsumowania zadań zrealizowanych w ramach inicjatywy oraz przekazano pamiątkowe ryngrafy i podziękowania wszystkim zaangażowanym w przedsięwzięcie, zarówno pod względem finansowym, jak również logistycznej pomocy i wsparcia organizacyjnego.
Ogólna kwota jaką udało się zebrać w ciągu niecałych 5 miesięcy to 22 tysiące 400 złotych.
Społeczny Komitet Fundacji Sztandaru dla Komendy Policji w Kozienicach kieruje serdeczne podziękowania za wsparcie finansowe inicjatywy, każda pomoc jest bowiem wyrazem uznania i akceptacji społecznej służby kozienickich policjantów oraz znakiem wdzięczności za codzienny trud i poświęcenie, jakie wkładają stojąc na straży porządku i szeroko rozumianego bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Kozienickiego.