HARMONOGRAM POSIEDZEŃ KOMISJI RADY POWIATU KOZIENICKIEGO

Biuro Rady i Zarządu Powiatu informuje, że w dniu 26.08.2019 r. /poniedziałek/ odbędzie się:

  • godz. 14.00 – posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Tematyka posiedzenia:
1. Rozpatrzenie petycji.

  • godz.15.00 - wspólne posiedzenie:

- Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji
- Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
- Komisji Transportu, Budownictwa, Dróg Publicznych i Bezpieczeństwa Publicznego
- Komisji Budżetu, Finansów, Mienia Powiatu i Rozwoju Gospodarczego
- Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych
Tematyka posiedzenia:

1. Omówienie materiałów na XII Sesję Rady Powiatu Kozienickiego.
2. Sprawy różne.

 

Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28.