Starosta Kozienicki Andrzej Jung
zaprasza przedsiębiorców powiatu kozienickiego na posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady Przedsiębiorczości,
które odbędzie się w dniu 13 września o godz. 14.00 w sali konf. Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28
Spotkanie ma charakter ogólnodostępny dla wszystkich przedsiębiorców

Porządek posiedzenia

1 .Otwarcie posiedzenia
2. Sprawy organizacyjne
3. Ukonstytuowanie władz Rady
4. Wyznaczenie terminu i tematyki konferencji dla przedsiębiorców
a) Zapoznanie z ofertą Powiatowego Urzędu Pracy
b) zapoznanie z ofertą EURO-PARK WISŁOSAN Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
c) prezentacja instrumentów finansowych Banku Gospodarstwa Krajowego z Programu JEREMI 2
5. Sprawy różne
6. Zakończenie posiedzenia