Plakat zapraszający na konferencję naukowąParafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Opactwie
Stowarzyszenie Inicjatyw Historycznych i Kulturalnych Sieciech
Instytut Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
zapraszają na

KONFERENCJĘ NAUKOWĄ
200 LAT OD KASATY KLASZTORU BENEDYKTYNÓW W SIECIECHOWIE

14 września (sobota)
o godz. 11.00 w dawnym Pałacu Opata
(Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Opactwie)

 

 

Program konferencji
11.20 – dr hab. Joanna Kalaga, prof. UW – Archeologia o dziejach opactwa benedyktyńskiego w Sieciechowie
11.40 – dr Krzysztof Stalmach – Procedury organów administracyjnych przy przejmowaniu majątku benedyktynów sieciechowskich w okresie kasaty klasztoru
12.00 – ks. kan. Wojciech Zdon – Pomiędzy sacrum i profanum. Uwagi o ikonografii portalu kościoła w opactwie sieciechowskim
12.20 – dr inż. Andrzej Rypulak – Klasztor w Opactwie w ogniu walk I Wojny Światowej
13.30 – ks. dr Michał Krawczyk – Zespół pobenedyktyński w Sieciechowie Pomnikiem Historii? Procedury, ochrona, promocja
13.50 – Karol Majcher – Majątek nieruchomy benedyktynów sieciechowskich u progu kasaty opactwa. Wybrane problemy
14.10 – dr Łukasz Janeczek – Ekonomiczne aspekty kasaty, na przykładzie klasztoru oo. Cystersów w Koprzywnicy
14.30 – br. Efrem Michalski – Obraz benedyktynów w historiografii a benedyktyni w perspektywie Reguły św. Benedykta
14.50 – dr Robert Stępień – Losy i znaczenie dziedzictwa kulturowego zachowanego po benedyktynach sieciechowskich