14 września w dawnym Pałacu Opata, gdzie dziś mieści się Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Opactwie odbyła się konferencja naukowa pt. „200 lat od kasaty klasztoru benedyktynów w Sieciechowie.
Po krótkim wprowadzeniu organizatorów przedsięwzięcia – oficjalnego otwarcia konferencji dokonał Andrzej Jung Starosta Powiatu Kozienickiego
Zebrani wysłuchać mogli ciekawych wykładów dotyczących benedyktynów sieciechowskich. Dr hab. Joanna Kalaga w ujęciu archeologicznym opowiedziała o dziejach opactwa benedyktyńskiego w Sieciechowie. Dr Krzysztof Stalmach przedstawił z kolei procedury organów administracyjnych przy przejmowaniu majątku benedyktynów sieciechowskich w okresie kasaty klasztoru.

 

 

W dalszej części konferencji usłyszeć można było referaty dotyczące m.in. klasztoru w Opactwie w ogniu walk I wojny światowej, procedur, ochrony i promocji związanej z uznaniem zespołu pobenedyktyńskiego w Opactwie za Pomnik Historii, czy też losów i znaczenia dziedzictwa kulturowego zachowanego po benedyktynach sieciechowskich.
Po części naukowej uczestnicy konferencji mieli okazję zwiedzić zabytkowy kościół i zabudowania poklasztorne.
Patronat honorowy nad konferencją sprawowali Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Henryk Tomasik Ordynariusz Diecezji Radomskiej oraz Andrzej Jung Starosta Powiatu Kozienickiego. Patronat objęli również Marcin Gac Wójt Gminy Gniewoszów oraz Arkadiusz Guba Wójt Gminy Sieciechów.
Organizatorami konferencji byli: Parafia Wniebowzięcia NMP w Opactwie, Stowarzyszenie Inicjatyw Historycznych i Kulturalnych Sieciech oraz Instytut Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.