HARMONOGRAM POSIEDZEŃ KOMISJI RADY POWIATU KOZIENICKIEGO

 23.09.2019 r. /poniedziałek/ o godz.15.00 odbędzie się wspólne posiedzenie:
- Komisji Budżetu, Finansów, Mienia Powiatu i Rozwoju Gospodarczego
- Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji*
- Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
- Komisji Transportu, Budownictwa, Dróg Publicznych i Bezpieczeństwa Publicznego
- Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych
- Komisji Rewizyjnej

Tematyka posiedzenia:

1. Omówienie materiałów na XIII Sesję Rady Powiatu Kozienickiego.
2. Sprawy różne.

* 1. Omówienie problemów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Opactwie.
2. Informacja Przewodniczącego nt spotkań z nauczycielami z I Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Nr 1 w Kozienicach.
3. Sprawy różne.

 

Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28.