Na podstawie umów z dnia 19 lipca 2019 r. Powiat Kozienicki otrzymał pomoc finansową na realizację 2 zadań w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach:
Termin realizacji zadań 01 lipca 2019 do 31 października 2019 r.
Beneficjent – Powiat Kozienicki na podst. § 6 ww. umów zobowiązuje się do informowania, że :
Zadanie: „Modernizacja pracowni informatycznej I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach” jest współfinansowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych”
Zadanie: „Remont sali gimnastycznej z zapleczem sportowym” jest współfinansowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2019”

Więcej informacji na stronie https://www.mazovia.pl/