HARMONOGRAM POSIEDZEŃ KOMISJI RADY POWIATU KOZIENICKIEGO

 

21.10.2019 r. /poniedziałek/ o godz.14.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji*,

 22.10.2019 r. /wtorek/ o godz.13.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej, /Zespół Kontrolny przeprowadzi kontrolę w I Liceum Ogólnokształcącym w Kozienicach ul. Warszawska 25./ 

23.10.2019 r. /środa/ o godz.15.00 odbędzie się wspólne posiedzenie:
- Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych,
- Komisji Budżetu, Finansów, Mienia Powiatu i Rozwoju Gospodarczego
- Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
- Komisji Transportu, Budownictwa, Dróg Publicznych i Bezpieczeństwa Publicznego.

Tematyka posiedzeń:

1. Omówienie materiałów na XIV Sesję Rady Powiatu Kozienickiego.
2. Sprawy różne.

* Omówienie informacji dotyczącej funkcjonowania jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kozienicki.

Posiedzenia /oprócz Komisji Rewizyjnej/ odbędą się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28.