Debata bezpieczeństwa24 października w Publicznej Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Głowaczowie zorganizowana została Debata Społeczna poświęcona bezpieczeństwu na terenie powiatu kozienickiego "Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ". Spotkanie miało charakter otwarty, każdy mógł zabrać głos, a omawiane zagadnienia dotyczyły m.in. bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie gmin podlegających pod zakres działalności Komisariatu w Grabowie nad Pilicą. Poruszone zostały także kwestie dotyczące ewentualnego powstania Komisariatu Policji na terenie gminy Głowaczów.
W debacie uczestniczyły władze samorządów: powiatowego oraz gmin Głowaczów, Grabów nad Pilicą i Magnuszew, przedstawiciele służb mundurowych z insp. Tomaszem Cybulskim Komendantem Powiatowym Policji w Kozienicach - organizatorem spotkania i podinsp. Rafałem Tomczykiem Komendantem Komisariatu Policji w Grabowie nad Pilicą na czele oraz mieszkańcy z terenu powiatu zainteresowani tematem bezpieczeństwa.