W imieniu Przewodniczącego Komisji informuję o wyjazdowym posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Rady Powiatu Kozienickiego, które odbędzie się w dniu 7.11.2019r. (czwartek) godz. 13.00 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Opactwie.

 

 

Tematyka posiedzenia:
1. Informacja nt. stanu bazy lokalowej placówki.
2. Wizja rozwoju placówki.
3. Najpilniejsze potrzeby inwestycyjne Szkoły.
4. Spotkanie z pracownikami SOSW, informacje personelu nt. bieżącej pracy placówki ew. pytania i postulaty.
5. Informacje i postulaty przedstawicieli Rady Rodziców SOSW.
6. Sprawy rożne.

Spotkanie wszystkich członków komisji o godz. 13.00 przed budynkiem Szkoły.