7 listopada oddana została do użytku przebudowana część drogi powiatowej 1730W Brzeźnica - Mozolice Małe na terenie gminy Kozienice7 listopada oddana została do użytku przebudowana część drogi powiatowej 1730W Brzeźnica - Mozolice Małe na terenie gminy Kozienice. Prace polegały na poszerzeniu jezdni z istniejących 5 m do 6 m wraz z budową chodnika oraz wykonaniem bezpiecznego przejścia dla pieszych oraz rowerzystów. Koszt zadania wyniósł prawie 136 tysięcy złotych, a sfinansowany został ze środków Powiatu Kozienickiego.
Protokół odbioru inwestycji podpisali: Jacek Śmietanka – Przewodniczący Komisji Odbiorowej, Mateusz Purchała i Tomasz Dróżdż – Członkowie Komisji, Sławomir Boryczka – inspektor nadzoru, a także: Andrzej Jung Starosta Powiatu Kozienickiego, Józef Grzegorz Małaśnicki Wicestarosta, Tomasz Trela Radny Rady Powiatu Kozienickiego oraz Bartłomiej Głowicki przedstawiciel Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych i Montażowych "Budomont" s.c. - wykonawcy inwestycji.