19 listopada w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach odbyło się kolejne spotkanie Partnerstwa „Na rzecz wsparcia i rozwoju ekonomii społecznej w powiecie kozienickim”. 19 listopada w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach odbyło się kolejne spotkanie Partnerstwa „Na rzecz wsparcia i rozwoju ekonomii społecznej w powiecie kozienickim”. Tym razem do udziału w nim zaproszona została Karolina Jarosz doktor nauk ekonomicznych, Kierownik Oddziału Projektów i Funduszy w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Wygłosiła ona prelekcję dotyczącą aspektów społecznych w zamówieniach publicznych.
W spotkaniu uczestniczyli członkowie Partnerstwa, m.in. Małgorzata Bebelska Koordynator Partnerstwa, Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Kozienickiego, Andrzej Jung Starosta Powiatu, Józef Grzegorz Małaśnicki Wicestarosta oraz Wojciech Jabłoński z Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.

 

Materiał filmowy z ww. wydarzenia dostępny będzie już wkrótce na kanale Powiatu Kozienickiego w serwisie youtube.pl: https://www.youtube.com/user/powiatkozienice.