HARMONOGRAM POSIEDZEŃ KOMISJI RADY POWIATU KOZIENICKIEGO

Biuro Rady i Zarządu Powiatu Kozienickiego informuje, że w dniu 25.11.2019r. /poniedziałek/ odbędą się posiedzenia:

- godz. 15.00 Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji
Tematyka posiedzenia:
1. Omówienie informacji dotyczącej realizacji zadań związanych z promocją Powiatu.

- godz.15.30 wspólne posiedzenie:
* Komisji Budżetu, Finansów, Mienia Powiatu i Rozwoju Gospodarczego
* Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji (kontynuacja)
* Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
* Komisji Transportu, Budownictwa, Dróg Publicznych i Bezpieczeństwa Publicznego
* Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych

Tematyka posiedzenia:

1. Omówienie materiałów na XV Sesję Rady Powiatu Kozienickiego.
2. Sprawy różne.

Posiedzenia odbędą się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28.