budżet30 grudnia odbyła się XVII Sesja Rady Powiatu Kozienickiego VI kadencji. Po przedstawieniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej: o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Kozienickiego projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2020 oraz przedłożonym przez Zarząd Powiatu Kozienickiego projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2032 oraz dyskusji, Radni uchwalili Budżet Powiatu Kozienickiego na 2020 rok. Spośród 19 obecnych na Sesji Radnych, za przyjęciem uchwały budżetowej głosowało 12 Radnych, przeciw – 6, od głosu wstrzymał się 1 Radny.
Budżet Powiatu Kozienickiego na 2020 rok znaleźć będzie można już wkrótce w Biuletynie Informacji Publicznej. Informacja na ten temat ukaże się również w styczniowym numerze Biuletynu Informacyjnego „Nasz Powiat”. Zachęcamy również do obejrzenia retransmisji Sesji, która dostępna jest na kanale Powiatu Kozienickiego w serwisie youtube.