Od 1 stycznia w Szpitalu Powiatowym w Kozienicach zespół Ratownictwa Medycznego wyjeżdża do pacjentów nową karetką. Zakup pojazdu możliwy był dzięki wsparciu, które Powiat Kozienicki otrzymał z Ministerstwa Zdrowia. Całkowity koszt zadania pn. „Zakup ambulansu sanitarnego typu B wraz z wyposażeniem medycznym dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach” to kwota 449.310,00 zł, z czego 400.000,00 zł stanowiło dofinansowanie z Ministerstwa, a 49.310,00 zł to wkład własny Powiatu Kozienickiego.

Od 1 stycznia w Szpitalu Powiatowym w Kozienicach zespół Ratownictwa Medycznego wyjeżdża do pacjentów nową karetką Od 1 stycznia w Szpitalu Powiatowym w Kozienicach zespół Ratownictwa Medycznego wyjeżdża do pacjentów nową karetką