HARMONOGRAM POSIEDZEŃ KOMISJI RADY POWIATU KOZIENICKIEGO

 

 

16.01.2020 r. /czwartek/ o godz. 13.30 odbędzie się posiedzenia Komisji Transportu, Budownictwa, Dróg Publicznych i Bezpieczeństwa Publicznego.

Tematyka posiedzenia:
1. Opracowanie planu pracy Komisji Transportu, Budownictwa, Dróg Publicznych i Bezpieczeństwa Publicznego na 2020 rok.
2. Ocena dróg nie spełniających kryterium drogi powiatowej.
3. Sprawy różne.

22.01.2020 r. /środa/ o godz. 15.30 odbędzie się wspólne posiedzenie:
- Komisji Budżetu, Finansów, Mienia Powiatu i Rozwoju Gospodarczego
- Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji
- Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
- Komisji Transportu, Budownictwa, Dróg Publicznych i Bezpieczeństwa Publicznego
- Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych

Tematyka posiedzenia:

1. Omówienie materiałów na XVIII Sesję Rady Powiatu Kozienickiego.
2. Zatwierdzenie planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu Kozienickiego.
3. Sprawy różne.

Posiedzenia odbędą się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28.