Zaproszenie na posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady PrzedsiębiorczościPorządek posiedzenia Powiatowej Społecznej Rady Przedsiębiorczości,
które odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach
w dniu 17 stycznia 2020 r. o godz.14.30 - 17:00

1. 14:30 - 14:45 — Otwarcie posiedzenia.
2. 14:45 - 15:15 - Wręczenie nominacji do Powiatowej Społecznej Rady Przedsiębiorczości.
3. Konferencja tematyczna:
• 15:15-15:35- zapoznanie z ofertą Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN - Marian Cąpała.
• 15:35 - 15:55 - Informacja przygotowana przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu -Mirosław Oddziemczyk.
• 15:55 - 16:20 - Informacja o produktach finansowych Banku Gospodarstwa Krajowego - Hlawacik Andrzej i Piotr Pokropek.
4. 16:20 - 16:40 - Dyskusja.
5. 16:40 - 17:00 - Sprawy organizacyjne Powiatowej Rady Przedsiębiorczości.
6. Zakończenie posiedzenia