30 stycznia w Starostwie Powiatowym w Kozienicach odbyło się spotkanie przedstawicieli władz Powiatu Kozienickiego z Posłem na Sejm RP Konradem Fysztakiem.30 stycznia w Starostwie Powiatowym w Kozienicach odbyło się spotkanie przedstawicieli władz Powiatu Kozienickiego z Posłem na Sejm RP Konradem Frysztakiem.
Podczas spotkania poruszone zostały istotne dla mieszkańców naszego powiatu tematy, m.in. sytuacja Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach, budowa nowej siedziby dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Mowa była również o zabezpieczeniach przeciwpowodziowych na terenie powiatu oraz zapobieganiu skutkom ASF.