podziekowanie szpitalZarząd Powiatu Kozienickiego składa serdeczne podziękowania Panu Piotrowi Kozłowskiemu
Burmistrzowi Gminy Kozienice za pomoc dla
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach,
polegającą na umorzeniu podatku od nieruchomości
za rok 2018 wraz z odsetkami oraz odroczeniu płatności za rok 2019.

 Andrzej Jung

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Kozienickiego