14 lutego w gminie Głowaczów upłynął pod znakiem obchodów 156. rocznicy bitwy stoczonej w okolicach miejscowości Lipa. Tam też przy Pomniku Powstańców Styczniowych odbyły się główne uroczystości upamiętniające to historyczne wydarzenie. Obchody prowadził Hubert Czubaj Wójt Gminy Głowaczów. Okolicznościową modlitwę za poległych Powstańców i Ojczyznę odmówił Ksiądz Marcin Jarząbek wikariusz parafii pw. Św. Wawrzyńca w Głowaczowie.
Historię walk pod Lipą przybliżył Jan Chryzostom Czachowski potomek wybitnego dowódcy Powstania Styczniowego płk. Dionizego Feliksa Czachowskiego.
Głównym punktem obchodów było złożenie wiązanek kwiatów i zapalenie zniczy przed Pomnikiem przez delegacje: Posła na Sejm RP Dariusza Bąka, w imieniu którego wiązankę złożył Sławomir Szymczyk Dyrektor Biura Poselskiego Posła, Samorządu Powiatu Kozienickiego, który reprezentował Józef Grzegorz Małaśnicki Wicestarosta Powiatu, Samorządu Gminy Głowaczów z Hubertem Czubajem Wójtem i Krzysztofem Wolskim Sekretarzem Gminy na czele, Nadleśnictwa Dobieszyn, Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Towarzystwa Pamięci Józefa Piłsudskiego Koło w Głowaczowie, sołectwa Lipy oraz szkół z terenu gminy Głowaczów.
Tradycyjnie na uroczystościach w Lipie nie zabrakło występu mieszkańców tego sołectwa i gminy Głowaczów, którzy zaprezentowali zgromadzonym wiązankę pieśni patriotycznych.

14 lutego w gminie Głowaczów upłynął pod znakiem obchodów 156. rocznicy bitwy stoczonej w okolicach miejscowości Lipa 14 lutego w gminie Głowaczów upłynął pod znakiem obchodów 156. rocznicy bitwy stoczonej w okolicach miejscowości Lipa