28 lutego w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego dotyczące omówienia aktualnej sytuacji wynikającej z zagrożenia wystąpieniem koronawirusa28 lutego w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego dotyczące omówienia aktualnej sytuacji wynikającej z zagrożenia wystąpieniem koronawirusa. Powiatowy Inspektor Sanitarny Krystyna Wilkowska przedstawiła aktualne dane dotyczące zakażeń koronawirusem na świecie. Mimo że w Polsce nadal nie potwierdzono przypadków zakażeń, to Powiatowe Inspektoraty Sanitarno-Epidemiologiczne zobowiązane zostały do wskazania miejsc przydatnych do kwarantanny w sytuacji, gdyby taka potrzeba zaistniała.
W spotkaniu, oprócz Starosty Andrzeja Junga, Wicestarosty Józefa Grzegorza Małaśnickiego uczestniczyli przedstawiciele powiatowych służb, inspekcji i straży oraz gminnych władz samorządowych z terenu powiatu kozienickiego.