Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Aktywny samorząd”
Termin rozpoczęcia i zakończenia przyjmowania wniosków:

Moduł I od dnia 01.03.2020 r. do 31.08.2020 r.
Moduł II od dnia 01.03.2020 r.

do 31.03.2020 r. (I termin - dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2019/2020)
do 10.10.2020 r. (II termin – dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2020/2021).
Wnioski można składać w wersji papierowej w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, drogą pocztową oraz elektroniczną za pośrednictwem platformy internetowej
SOW: Platforma internetowa Systemu Obsługi Wsparcia