29 lutego Józef Grzegorz Małaśnicki Wicestarosta Kozienicki wspólnie z Tomaszem Trelą Radnym Rady Powiatu Kozienickiego i Lucyną Domańską-Stankiewicz Naczelnikiem Wydziału Promocji i Kultury Starostwa Powiatowego w Kozienicach, uczestniczyli w uroczystej Mszy Świętej, odprawionej w Kościele pw. Św. Józefa w Kozienicach, z okazji Narodowego Dnia Pamięci "Żołnierzy Wyklętych", celebrowanej pod przewodnictwem księdza kanonika Floriana Rafałowskiego sybiraka. W obchodach wzięli udział również przedstawiciele środowisk kombatanckich, harcerzy, samorządu Gminy Kozienice, stowarzyszeń, instytucji, służb mundurowych oraz placówek oświatowych i kulturalnych z terenu powiatu kozienickiego.
Pamięć "Niezłomnych" uczcili także Tomasz Śmietanka Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego i Jan Chryzostom Czachowski potomek wybitnego dowódcy Powstania Styczniowego płk. Dionizego Feliksa Czachowskiego.
Po Nabożeństwie uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 i Szkoły Muzycznej I stopnia w Kozienicach przedstawili okolicznościowy montaż słowno-muzyczny.
Obchody zakończyło złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przed Pomnikiem Niepodległości w Kozienicach.
Głównym organizatorem wydarzenia był Związek Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej – Koło Kozienice na czele z Prezesem Marianem Śledziem.

29 lutego Józef Grzegorz Małaśnicki Wicestarosta Kozienicki wspólnie z Tomaszem Trelą Radnym Rady Powiatu Kozienickiego i Lucyną Domańską-Stankiewicz Naczelnikiem Wydziału Promocji i Kultury Starostwa Powiatowego w Kozienicach, uczestniczyli w uroczystej Mszy Świętej, odprawionej w Kościele pw. Św. Józefa w Kozienicach, z okazji Narodowego Dnia Pamięci "Żołnierzy Wyklętych", 29 lutego Józef Grzegorz Małaśnicki Wicestarosta Kozienicki wspólnie z Tomaszem Trelą Radnym Rady Powiatu Kozienickiego i Lucyną Domańską-Stankiewicz Naczelnikiem Wydziału Promocji i Kultury Starostwa Powiatowego w Kozienicach, uczestniczyli w uroczystej Mszy Świętej, odprawionej w Kościele pw. Św. Józefa w Kozienicach, z okazji Narodowego Dnia Pamięci "Żołnierzy Wyklętych", 29 lutego Józef Grzegorz Małaśnicki Wicestarosta Kozienicki wspólnie z Tomaszem Trelą Radnym Rady Powiatu Kozienickiego i Lucyną Domańską-Stankiewicz Naczelnikiem Wydziału Promocji i Kultury Starostwa Powiatowego w Kozienicach, uczestniczyli w uroczystej Mszy Świętej, odprawionej w Kościele pw. Św. Józefa w Kozienicach, z okazji Narodowego Dnia Pamięci "Żołnierzy Wyklętych",