9 marca w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach wręczone zostały nominacje dla Przewodniczącego i Członków Społecznej Rady działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach9 marca w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach wręczone zostały nominacje dla Przewodniczącego i Członków Społecznej Rady działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach. W składzie nowej rady, powołanej Uchwałą Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 24 lutego 2020 r., znaleźli się:
Przewodniczący - Józef Grzegorz Małaśnicki – osoba wyznaczona przez Starostę Kozienickiego
Zastępca Przewodniczącego: Artur Matera – przedstawiciel Wojewody Mazowieckiego,
Członkowie: Mirosław Górka, Mirosław Sekuła, Mariusz Prawda, Justyna Wdowiak, Marcin Gac.

Spotkanie było również okazją do wręczenia podziękowań osobom, które działały w Społecznej Radzie w latach 2016-2020. Podziękowania otrzymali: Krzysztof Stalmach, Mirosław Górka, Dariusz Tomasz Piwoński - przedstawiciel Wojewody Mazowieckiego, Józef Grzegorz Małaśnicki, Mariusz Prawda, Grzegorz Mierzejewski, Sławomir Kolasiński.
Nominacje i podziękowania wręczył Józef Grzegorz Małaśnicki Wicestarosta Powiatu Kozienickiego.

Rada Społeczna przy SP ZZOZ działa w oparciu i na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej oraz statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach.