W związku z wystąpieniem zakażeń koronawirusem na terenie kraju Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kozienicach przekazuje zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące ograniczenia ryzyka zachorowania:

plakat z numerami alarmowymi koronawirus postępowanie

 

 

1. Częste mycie rąk
Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości - dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%). Wirus osłonięty jest cienką warstwą tłuszczową, którą niszczą detergenty, mydło, środki dezynfekcyjne, promienie UV.
Mycie rąk z użyciem wodą z mydłem zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach.

2. Ochrona podczas kichania i kaszlu
Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – po czym jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce zgodnie ze wspomnianymi wyżej zasadami. Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów. Jeśli nie przestrzega się tej zasady można łatwo zanieczyścić przedmioty, powierzchnie lub przenieść zarazki na inne osoby.

3. Zachowanie bezpiecznej odległości
Należy zachować co najmniej 1-1,5 metra odległości od osoby, która kaszle, kicha i ma gorączkę. Podczas kichania, kaszlu wydalane są pod ciśnieniem małe kropelki zawierające wirusa, co sprzyja rozprzestrzenianiu go w otoczeniu.

4. Unikanie dotykania oczu, nosa i ust
Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa z powierzchni na siebie.

Z powodu zagrożenia epidemiologicznego odradza się podróżowanie do Chin, Korei Południowej, Włoch, Iranu, Francji (departament Oise w Regionie Hauts-de-France, region Ile-de France, departament Górna Sabadia w regionie Owernia-Rodan-Alpy, departament Morbihan w regionie Bretania), Niemiec (Nardenia Północna-Westfalia) i Japonii.
Osobom podróżującym po krajach dotkniętych epidemią zaleca się unikanie miejsc publicznych, bezwzględne unikanie kontaktu z chorymi oraz kontaktu ze zwierzętami.
W przypadku zaobserwowania u siebie (szczególnie w przypadku osób powracających z krajów dotkniętych epidemią koronawirusa) objawów takich jak gorączka, kaszel, duszności i problemy z oddychaniem należy bezzwłocznie poinformować telefonicznie najbliższą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną (PSSE w Kozienicach tel: (+48) 611 04 20 lub czynny całą dobę numer alarmowy 514 218 800) i/lub telefonicznie skontaktować się z lekarzem lub wezwać pogotowie.
W przypadku gdy istnieje podejrzenie zakażenia, ale nie masz jeszcze objawów, pozostań w domu, unikaj kontaktu z innymi osobami. Wszelkie wątpliwości wyjaśniaj telefonicznie (np. poprzez infolinię NFZ w sprawie koronawirusa: 800 190 590), aby nie narażać pacjentów przychodni POZ lub Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.gov.pl/koronawirus.
Prosimy o zachowanie zdrowego rozsądku i nieuleganie panice związanej z koronawirusem.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Kozienicach
Krystyna Wilkowska