20 marca w Starostwie Powiatowym w Kozienicach odbyło się spotkanie dotyczące określenia zakresu współdziałania służb Powiatu Kozienickiego i Gminy Kozienice z żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnej z 62. Batalionu Piechoty Lekkiej - Radom-Sadków, którzy stacjonują od kilku dni w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kozienicach.
Ustalono zakres i zasady działania żołnierzy, którzy wsparciem obejmą teren największej gminy w powiecie: gminy Kozienice.
W pierwszej kolejności terytorialsi będą mieli za zadanie dostarczanie żywności, lekarstw i środków higieny osobistej do osób objętych kwarantanną domową oraz osób w podeszłym wieku, potrzebujących pomocy. Jeżeli zajdzie taka potrzeba wspierać będą również funkcjonariuszy policji podczas kontroli przestrzegania zasad kwarantanny.

20 marca w Starostwie Powiatowym w Kozienicach odbyło się spotkanie dotyczące określenia zakresu współdziałania służb Powiatu Kozienickiego i Gminy Kozienice z żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnej z 62. Batalionu Piechoty Lekkiej - Radom-Sadków, którzy stacjonują od kilu dni w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kozienicach 20 marca w Starostwie Powiatowym w Kozienicach odbyło się spotkanie dotyczące określenia zakresu współdziałania służb Powiatu Kozienickiego i Gminy Kozienice z żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnej z 62. Batalionu Piechoty Lekkiej - Radom-Sadków, którzy stacjonują od kilu dni w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kozienicach 20 marca w Starostwie Powiatowym w Kozienicach odbyło się spotkanie dotyczące określenia zakresu współdziałania służb Powiatu Kozienickiego i Gminy Kozienice z żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnej z 62. Batalionu Piechoty Lekkiej - Radom-Sadków, którzy stacjonują od kilu dni w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kozienicach

 

 

 

W dalszej części spotkania Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kozienicach Krystyna Wilkowska omówiła aktualną sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa na terenie powiatu kozienickiego. Komendant Powiatowy PSP Kamil Bieńkowski oraz Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Kozienicach Grzegorz Skomra przedstawili zasady i sposób działania poszczególnych służb.

W spotkaniu udział wzięli Wicestarosta Powiatu Kozienickiego Józef Grzegorz Małaśnicki, Burmistrz Gminy Kozienice Piotr Kozłowski, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kozienicach Krystyna Wilkowska, Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach Ewa Wysocka, Komendant Powiatowy PSP Kamil Bieńkowski, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji Dariusz Szewc, Naczelnik Wydziału Prewencji Grzegorz Skomra, Szef Sztabu 62 Batalionu Piechoty lekkiej Radom - por. Dominik Pijarski, oficer łącznikowy - Patryk Czubak, Grzegorz Maciejczyk Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa, Spraw Społecznych i Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Kozienicach.

Przypominamy, że osoby objęte kwarantanną domową oraz osoby starsze i niepełnosprawne z terenu gminy Kozienice, chcące uzyskać pomoc w wyżej wymienionym zakresie powinny zgłosić to telefonicznie do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach,
tel. 510 208 492 – przez cały tydzień w godz. 7.30 – 19.00
tel. 48 614 67 62 – od poniedziałku do piątku w godzinach pracy MGOPS,
lub do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach:
tel. 510 027 242 – przez cały tydzień od 7.30 do 19.00