INFORMACJA O BIEŻĄCEJ SYTUACJI w SP ZZOZ w KOZIENICACHInformujemy, że od dnia 21 kwietnia 2020 roku wznawiamy przyjęcia pacjentów w stanach nagłych, z ograniczeniem przyjęć planowych do oddziałów:

  •  Chirurgii Ogólnej,
  • Neurologii,
  • Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
  • Szpitalnego Oddziału Ratunkowego,
  • Pediatrii,
  • Zakaźnego.

Jednakże, ze względu na dużą absencję personelu medycznego, jesteśmy zmuszeni ograniczyć o 50% ilość miejsc w poszczególnych oddziałach szpitalnych. W chwili obecnej nie świadczy pracy 175 pracowników, spośród których 71 osób jest objętych izolacją albo kwarantanną przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Kozienicach, inni przebywają na zwolnieniach lekarskich, bądź opiekują się swoimi bliskimi.
Jednocześnie informujemy, że w przypadku konieczności udzielenia pomocy pacjentom ze schorzeniami z zakresu ortopedii i traumatologii ruchu, urologii, otolaryngologii oraz ginekologii i położnictwa udzielamy porad ambulatoryjnych w Poradniach Specjalistycznych SP ZZOZ w Kozienicach.
O uruchamianiu pozostałych oddziałów szpitalnych będziemy informować na bieżąco, w zależności od decyzji o zdjęciu kwarantanny z personelu medycznego przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Kozienicach.
Decyzja o częściowym wznowieniu działalności SP ZZOZ w Kozienicach jest podyktowana dobrem pacjentów. Zapewniamy, że każdy pacjent w stanie zagrożenia zdrowia i życia otrzyma należytą pomoc, oczywiście z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.
Szpital Powiatowy w Kozienicach jest otwarty dla wszystkich tych, którzy wymagają pomocy i to się nie zmieni.
Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o wyrozumiałość.

Dyrekcja i Pracownicy
SP ZZOZ w Kozienicach